10 Kapcsolatok
MKK - MTKI
A közalapítvány tagja a Sheffield-Csoport-nak (az európai munkavédelmi intézetek, valamint az amerikai, kanadai, ausztráliai és izraeli munkavédelmi intézet csoportja), amely elsősorban a tapasztalatcserével és az eredmények közös hasznosításával foglalkozik. A közalapítvány alapító tagja a PEROSH-nak (Partnership for European Research in Occupational Safety and Health, Partnerség az Európai Munkavédelmi Kutatásért), amelyet az Európai Unió munkavédelmi kutatóintézetei alapítottak a kutatási kapacitások hatékony felhasználása és a pályázati lehetőségek kihasználása érdekében. A közalapítvány az EUROSHNET (the European Network for Occupational Safety and Health Experts, Munkavédelmi Szakemberek Európai Hálózata) magyarországi kontaktpontja, amely a szabványosítás, vizsgálat, tanúsítás és/vagy a kapcsolódó kutatások területén fejt ki tevékenységet. Az Európai Munkavédelmi Ügynökséggel (European Agency for Safety and Health at Work, EASHW) annak megalakulása óta kapcsolatban van a közalapítvány. PHARE és egyéb projektek keretében részt vesz az Ügynökség programjainak (pl. Fókuszpont hálózat, személyiségfejlesztés, "Helyes gyakorlat" projekt stb.) megvalósításában, valamint az ügynökség kiadványainak magyar nyelvű megjelentetésében (Szerződéses munkakapcsolatok új formáinak munkavédelmi vonatkozásai c. és Munkavédelmi irányítási rendszerek működtetése az Európai Unió tagállamaiban, A munkavédelem előmozdítása az Európai Unió kis- és középméretű vállalkozásainál c. kiadványok). A dublini European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Európai Alapítvány az élet- és Munkakörülmények Javításáért), European Working Conditions Observatory (Európai Munkakörülmények Vizsgálata) c. projektjében a magyarországi munkakörülmények referense.
Nemzetközi kapcsolatok